top of page
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Özel

50 dakika

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Etkili iletişim; iletişim esnasında etkileşimde bulunduğunuz kişiye vermek istediğiniz mesajı en anlaşılır ve en kısa sürede iletmek olarak tanımlanabilir. Ana konudan uzaklaşarak, mesajı iletme esnasında konunun dağıtılması, önemsiz detayların vurgulanması, yanlış kelime ve ifadelerin kullanılması iletişim kurarken sorun yaşanmasına sebep olur. İnsanın sosyal bir varlık olduğu göz önünde bulundurulursa iletişim kurma zorunluluğu kaçınılmazdır. Her şeyin çeşitlendiği, iletişim kanallarının çoğaldığı ve hızlandığı günümüzde etkili iletişim becerilerine sahip olmak oldukça önemlidir. İlk iletişim dilinin hayat boyu diğer alıcılarla kurulan bağdaki öneminin oldukça fazla olduğu görülecektir.


Küresel ve modern dünyanın bir getirisi olarak teknolojinin gelişmesi ve dünyayı internet aracılığı ile küçük bir köy haline getirmesi ulaşılabilirliği artırdı. Her şeye karşı ulaşılabilirlik arttığı için de merak ve bilme ihtiyacı azalmaya başladı. Bilme ihtiyacını karşılama ve bilgiye erişim yolları farklılaştı. Önceleri okunan masallar, dinlenilen aile büyüklerinin yaşam öyküleri yerini sosyal medya ağlarındaki video vb. şeylere bıraktı. Telefon, tablet, bilgisayar aracılığı ile her birey kendisine yalnız bir dünya kurmaya başladı. Ebeveynlerin odalarından çıkaramadığı, bilgisayar başından kaldıramadığı, çocukları ile iletişimleri günden güne zayıfladı. Ebeveynler de sosyal medya sürelerini azaltmadıklarında hem birbirlerine hem de çocuklarına ayırdıkları zaman azalmaya başladı. Birbirlerinden yakınır hale geldiler. İletişim dilinde suçlama, tehdit, yıkıcı eleştiri, utandırma, yargılama, alay etme, aşağılama, sürekli uyarma aile içinde çatışmalara sebep olmaya başladı.

Aile bireyleri arasındaki iletişimde sorunlar yaşanmaya başlanırsa; bireyler birbirinden kopmaya başlar. Birbirlerine karşı yabancılaşır. Küçücük sebeplerle büyük çatışmalar yaşanır. Beraberken mutlu, eğlenceli, keyifli zaman geçiremezler.


Etkili İletişim Becerileri ile Neler Kazanacaksınız?

  • Aile bireyleri birbirlerine duygularını ifade ederek, duyguları hakkında konuşarak duygularını fark edebilecektir.

  • Ailede çocukların özgüven ve ait olma duyguları ile benlik saygılarının artmasına katkı sağlayacaktır.

  • Ailede çocukların kendilerini ifade etme becerileri gelişecektir.

  • Aile bireyleri arasında empati duygusunun gelişimine katkıda bulunacaktır.

  • Ebeveynler arasındaki sağlıklı iletişim çocuklara doğru rol model olmalarını sağlayacaktır.

  • Etkili iletişim becerilerine sahip aile bireyleri arasında kuvvetli bir bağ oluşacak ve birlikte karar alma becerileri gelişecektir.

  • Toplumun en küçük grubu olan ailede, dayanışmanın en güzel örnekleri yaşanacaktır.

  • Aile içindeki iletişimin etkili bir biçimde kullanılması karşılıklı güvenin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

  • Çocukların sosyal çevreleri ile rahat arkadaşlık kurabilme becerilerini geliştirecektir.


bottom of page