top of page
AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Özel

50 dakika

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Aile fertlerinin birbirlerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde hareket edebildiği, ön yargılardan uzak olumlu bir iletişim dilinin kullanıldığı, sorun çözme becerilerine sahip fertlerden oluşan, iş bölümünün yapıldığı, birbirlerini destekleyen ve farklılıklarını kabul eden bireylere sahip, duygularını doğru yollarla paylaşabilen, birlikte ağlanıp birlikte gülünebilen bir çatı altında toplanan bir aile, sağlıklı işleyen bir aile sistemine sahiptir. Aile içerisinde yaşanan huzursuzluk ve çatışmalar, hastalık, ölüm, çocuklar ile ebeveyn arasındaki çatışmalar, yaşlanma, gebelik, rol karmaşası, aile fertlerinde oluşabilecek psikolojik sorunlar, çocukların çeşitli sebepler ile evden ayrılmaları gibi nedenler aile içinde pek çok sorunun ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Yaşanan sorunlar bazen çiftlerin kendilerinin çözüm üretmesine olanak vermeyebilir ya da çiftler bu noktada çözümsüz kalabilirler.Aile ve Çift Danışmanlığı seansları, çiftlerin birlikte katıldığında çok daha etkili olan seanslardır. Gerekli görüldüğü durumlarda da bireysel danışmanlık seansı uygulanmaktadır.

Aile ve Çift Danışmanlığı hizmetleri kapsamında;

 • Evliliğe hazırlık

 • Evlilik öncesi yaşanan kaygılar

 • Evliliğe karar verme süreci

 • Evlilik öncesi ve sonrası çift danışmanlığı

 • Evliliğin ilk dönemleri ve yeni hayata uyum

 • Çiftlerde görülen uyum sorunları

 • Çiftlerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar

 • Aile içi çatışmalar

 • Aldatma ve aldatılma

 • Duygusal ihmal

 • Boşanma ve boşanma sonrası danışmanlık

 • Boşanma sürecinde çocuklar

 • Yeniden evlenen çiftlere yönelik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

bottom of page